KONAČNO DONESENA ODLUKA: Evo Kako Će Se Odvijati Nastava, Roditelji Pažljivo Pročitajte

Novosti

Odluka donesena poslije dugih pregovora…

“Avaz” javlja da je poslije višesatnog razmatranja na današnjoj tematskoj sjednici predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Kriznog štaba KS koja je završena prije nekoliko trenutaka odlučeno da nastava u prve dvije sedmice školske 2020./2021. godine, prilagođena trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo i Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, odvijat će se prema sljedećim modelima:

OSNOVNA ŠKOLA

 • Učenici razredne nastave, što podrazumjeva učenike od I-IV razreda, odnosno i V razreda u onim školama u kojima se razredna nastava odvija i u V razredu, će u periodu od 1. do 14. septembra pohađati redovnu nastavu prema sljedećem modelu:
 • Prijem prvačića će biti održan 1. septembra po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema prvačića, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera. Preporučuje se školama da prijem prvačića organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema. U zavisnosti od prostornih kapaciteta škole, škole mogu ograničiti broj osoba koje dolaze u pratnji prvačića.
 • Za učenike koji prvi put kreću u predmetnu nastavu, škola može organizovati prijem učenika u cilju upoznavanja učenika sa predmetnim nastavnicima uz poštivanje epidemioloških mjera.
 • Za učenike razredne nastave, osim učenika I razreda, redovna nastava u školi počinje 2. septembra.
 • Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta, sa odmorima od 5 minuta i bez velikog odmora. Nastava će se odvijati prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola. Nastava će se realizirati uz obavezno poštovanje donesenih epidemioloških mjera.
 • U odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika, Škola će napraviti raspored naizmjeničnog pohađanja online nastave i redovne nastave.
 • Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Nastavnik/ica razredne nastave, odnosno predmetni nastavnik/ica, će učenicima koji nisu bili prisutni na nastavi neposredno nakon završetka iste dostaviti materijale elektronskim putem.
 • Učenici s teškoćama nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja.
 • Roditelj odnosno staratelj učenika razredne nastave, koji usljed gore navedenih okolnosti ne može pohađati redovnu nastavu u školi, dužan je najkasnije do 27.8.2020. godine dostaviti školi pismenu izjavu da učenik ne može pohađati redovnu nastavu u školi, i da mu je potrebno dostavljati nastavne materijale u elektonskoj formi. Pismenom izjavom u tom smislu smatra se i izjava dostavljena putem e-maila ili na adresu škole.
 • Produženi boravak u školama će raditi u skladu sa donesenim epidemiološkim mjerama.

b) Učenici predmetne nastave, što podrazumjeva učenike od VI-IX razreda, odnosno i V razreda u onim školama u kojima se predmetna nastava odvija i u V razredu, nastavu će pohađati „online“.

 • „Online“ nastava će se realizirati u skladu sa Metodologijom realizacije „online“ nastave u Kantonu Sarajevu, Smjernicama za praćenje i vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom „online“ nastave i Smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja za osnovne i srednje škole, koje dokumente će školama dostaviti Ministarstvo, za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.

c) Paralelne škole i centri će izvoditi redovnu nastavu u učionicama, uz obavezu poštivanja donesenih epidemioloških mjera, osim oblika nastave u paralelnim školama kod kojih se ne mogu ispoštovati epidemiološke mjere. Takvi oblici nastave će se izvoditi prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.

d) U svim razredima osnovne škole, uključujući i paralelne škole, osim učenika I razreda, nastavnici neće realizirati nove nastavne sadržaje, nego će učenike upoznati sa nastavnim planom i programom i ponavljati gradivo iz prethodnog razreda. U skladu sa predhodno navedenim nastavnici će planirati godišnji i mjesečni plan i program rada.

e) Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj će se u svim razredima osnovne škole izvoditi „online“. Roditeljske sastanke je obavezno održavati jedanput sedmično. Preporučuje se da se roditeljski sastanci održe „online“.

SREDNJA ŠKOLA

f) Za sve učenike od I do IV razreda srednje škole nastava će se, u periodu od 1. do 14. septembra, izvoditi po online modelu, osim učenika srednjih škola za učenike s teškoćama u razvoju i Srednje muzičke škole.

 • Prijem za učenike prvih razreda će se organizirati 01.09.2020. godine, po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera. Preporučuje se školama da prijem učenika organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema.
 • „Online“ nastava za sve učenike će se realizirati u skladu sa Metodologijom realizacije „online“ nastave u Kantonu Sarajevo, Smjernicama za praćenje i vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom „online“ nastave i Smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja za osnovne i srednje škole.
 • U svim razredima srednje škole, osim učenika I razreda, profesori neće realizirati nove nastavne sadržaje, nego će učenike upoznati sa nastavnim planom i programom i ponavljati gradivo iz prethodnog razreda. U skladu sa predhodno navedenim nastavnici će planirati godišnji i mjesečni plan i program rada.
 • Srednje škole za učenike s teškoćama u razvoju će izvoditi redovnu nastavu u učionicama, uz obavezu poštovanja donesenih epidemioloških mjera, osim oblika nastave kod kojih se ne mogu ispoštovati epidemiološke mjere. Takvi oblici nastave će se izvoditi prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.
 • Roditelj odnosno staratelj učenika koji pohađaju školu za učenike s teškoćama u razvoju, a koje ne može pohađati redovnu nastavu u školi, dužan je najkasnije do 27.8.2020. godine dostaviti školi pismenu izjavu da učenik ne može pohađati redovnu nastavu u školi, i da mu je potrebno dostavljati nastavne materijale u elektonskoj formi. Pismenom izjavom u tom smislu smatra se i izjava dostavljena putem e-maila ili na adresu škole.
 • Srednja muzička škola će izvoditi redovnu nastavu u učionicama, uz obavezu poštivanja donesenih epidemioloških mjera, osim oblika nastave kod kojih se ne mogu ispoštovati epidemiološke mjere. Takvi oblici nastave će se izvoditi prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.
 • Praktičnu nastavu, koja se ne može realizirati „online“, treba omogućiti učenicima da obave u školi i/ili kod poslodavca uz poštivanje donesenih epidemiološkh mjera.
 • Škole koje provode neke od međunarodnih programa pratiće smjernice organizacije po čijim okriljem se organiziraju međunarodni programi.

Napomena: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će, u koordinaciji sa Kriznim štabom Kantona Sarajevo, u drugoj sedmici mjeseca septembra, razmotriti potrebu izmjene modela izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

(avaz.ba)

Leave a Reply