Biće Para: SVI GRAĐANI SRBIJE MOGU DA DOBIJU OVAJ NOVAC: Međutim, Morate Ispuniti Jedan Važan Uslov

Novosti

Otkako je krenula pandemija korona virusa u Srbiji, Vlada se trudi da na sve načine pomogne firmama i preduzećima koji su zapali u velike probleme zbog izolacije, kao i pojedincima koji su zapali u tešku ekonomsku situaciju zbog korone,a sada i Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) počinje da vraća novac građanima koji su željeli da na lični zahtjev obave PCR testiranje na virus korona ili serološko testiranje na prisustvo antitijela, a to nisu obavili iz određenih razloga.

Kako bi se ostvarilo pravo na povrat novca, građani moraju da RFZO- u dostave popunjen obrazac zahtjeva, a koji je dostupan na sajtu RFZO-a ili u slobodnoj formi, a za fizička lica je potrebno navesti ime i prezime, adresu, JMBG, a ako su strani državljani u pitanju, onda broj osiguranja ili broj pasoša. Kada su pravna lica u pitanju, ona u svome zahtjevu trebaju da navedu naziv, sjedište, adresu i PIB pravnog lica, zatim spisak zaposlenih za koje se traži povrat novca sa podacima o tim licima i JMBG

Uz sve to treba da se dostavi i kopija naloga o uplati, te iznos koji se traži za povrat, koji je razlog za podnošenje zahtjeva, kao i naziv banke, tekući račun na koji naovac treba da bude uplaćen. Podnošenje zahteva se može uraditi elektronskim putem na imejl adresu: testovi@rfzo.rs ili u pisanoj formi dostavom na adresu: Republički fond za zdravstveno osiguranje, ul. Jovana Marinovića 2, 11040 Beograd, sa obaveznom naznakom – zahtjev za povraćaj sredstava na ime testiranja na lični zahtjev.

Leave a Reply